BLOG

EU projekti – elementi vidljivosti za uspješnu izvedbu projekta

eu projekti promopoint

EU projekti koje sufinancira Europska unija sadržavaju aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta. To su obavezni elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova.

Važno je odabrati kvalitetne materijale i znati koji elementi vidljivosti se moraju na njih aplicirati. Najčešće se radi o više logotipa tako da je nužno voditi brigu i o tome mogu li se logotipi aplicirati i na koje načine. Ne želite situaciju gdje ste naručili proizvode na koje nije moguće staviti sve logotipe.

Potrebno je znati točno na koje artikle idu koji logotipi jer postoji strogo definiran sadržaj i grafički elementi koje treba poštivati. Primjerice, za male proizvode poput USB sticka ili kemijske olovke ne vrijede ista pravila za vidljivost kao na plakatu, vrećici ili nekom drugom mediju.

Komunikacijski alati za promidžbu i vidljivost EU projekata su raznovrsni. Prijavitelj projekta s partnerima samostalno odlučuju koje će načine komunikacije, informiranja i oglašavanja odabrati.

EU projekti – alati promidžbe i vidljivosti

 • Promidžbeni materijali s odgovarajućim površinama za tisak na koje ćete moći otisnuti brojne logotipe. Određeni promotivni proizvodi s izrazito velikim površinama pogodni su i za višebojni tisak, ali svakako preporučujemo da nas kontaktirate na info@promopoint.hr za više informacija.
 • Informacijska i trajna ploča su obavezne su za infrastrukturne projekte kod kojih ukupni troškovi projekta prelaze iznos od 500.000 eura.
 • Web stranica se smatra jednim od osnovnih sredstava javnog informiranja i daje vam priliku da predstavite svoj projekt, ciljeve i dostignuća.
 • Društvene mreže i newsletteri odlični su kanali za brzu i komunikaciju sa svim dobnim skupinama. Interaktivni su, moderni, učinkoviti i pružaju mogućnost za komunikaciju sa što više ljudi koji trebau biti upoznati s vašim projektom.
 • Priopćenje je jedan od najčešćih alata za komunikaciju s medijima. Može se koristiti na početku projekta, kada ostvarite neki važan korak u provedbi projekta ili kada želite informirati javnost o projektnim rezultatima.
 • Konferencija za medije organizira se kada želite predstaviti informacije o bitnim koracima, događajima u provedbi projekta ili o važnim rezultatima.
 • Informativni i edukativni događaji mogu biti izložbe, sajmovi, info dani, seminari, radionice, predavanja, itd.
 • Publikacije mogu biti letci, brošure, mape ili priručnici.
 • Naljepnice za opremu i vozila obavezni su za označavanje opreme koja je pribavljena u sklopu projekta, za sva vozila i prostorije koje su nastale ili su prilagođene sredstvima projekta. To uključuje adaptirane prostorije, oličene i uređene prostorije opremljene namještajem i ostalim dodatcima.
 • Fotografije su dobar način ilustracije projekta i možete ih koristiti u raznim informativno-promidžbenim materijalima, na webu, društvenim mrežama, priopćenjima… Odličan su način za dokumentiranje razvojnih faza projekta i važnih događaja koji su vezani uz projekt i njegovu provedbu.
 • Audiovizualna produkcija koristi se za prezentaciju projekta i rezultata koji su ostvareni. Videe, dokumentarce ili kraće video formate možete prikazivati na televizijskim programima, na nacionalnoj ili lokalnoj televiziji, na internetu, web stranici i društvenim mrežama.

Pomoć oko EU projekata

Komunikacija i vidljivost dio su svakog EU projekta bez obzira na njegovu veličinu i financijska sredstva za provedbu. Možemo vam pomoći oko marketinških aktivnosti i organizacije događaja za projekte koji su sufinancirani iz EU fondova. Zahvaljujući iskustvu koje smo stekli pomažući klijentima oko dizajna i tiska na promotivne materijale za EU natječaje. Možemo vam ponuditi artikle za promidžbu i vidljivost EU projekata i najbolji način za njihovu iskoristivost.

Kontaktirajte nas na info@promopoint.hr za sva pitanja! Pomoći ćemo vam izabrati promotivne proizvode, osmisliti marketinšku strategiju i pružiti potrebnu podršku za uspješno provođenje EU projekata!